eNews

Každý článek nabitý radami a novinkami, tipy od zkušených logistiků, nákupčích, speditérů i řidičů.

Klimaticky neutrální přeprava zásilek. Logistická společnost Gebrüder Weiss předala další certifikát o kompenzaci emisí CO2 svému klientovi v České republice. „Těší nás, že do našeho programu snižování emisí zero emissions se zapojil náš významný obchodní partner, společnost SFS Group, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Dokazuje to, že hodnoty jako je udržitelnost nebo vztah k naší planetě jsou i v obchodním prostředí důležitým aspektem,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Podstatou programu zero emissions, který svým českým zákazníkům Gebrüder Weiss představil začátkem roku 2022, je kompenzace těch emisí CO2, které vznikly v důsledku přepravy zásilek participující společnosti. Pro každou jednotlivou zásilku je proveden výpočet objemu emitovaných plynů a tento údaj je společně s náklady na jejich kompenzaci uveden na faktuře za poskytnuté služby. Účastníci programu tak mají přesnou informaci o rozsahu podpory, kterou je potřeba poskytnout některému z certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech. Podporované projekty jsou pečlivě vybrány a monitorovány. Klienti, kteří program společnosti využívají, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu. 

Pro SFS Group, předního světového dodavatele přesných součástí a sestav pro kritické aplikace či mechanických upevňovacích systémů a kvalitních nástrojů, je snižování emisí a dopadů vlastní činnosti na životní prostředí jednou z klíčových strategických priorit. „Společně s našimi zákazníky, podle jejich požadavků a specifických potřeb vyvíjíme a dodáváme pro nejrůznější odvětví a trhy taková řešení na míru, která nabízejí trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Smysl pro ochranu životního prostředí je základní hodnotou naší společnosti,“ doplňuje Guillaume Pasquier, jednatel SFS Group v České republice.

„Máme radost ze spolupráce se stávajícími účastníky programu zero emissions a jsme připraveni pomoci i dalším klientům na cestě k uhlíkové neutralitě,“ dodává Jan Kodada.

ZDROJ: transport-logistika.cz

České silnice bude brázdit nový policejní speciál. Svou službu u Policie České republiky začalo Ferrari F 142-458 Italia. Vozidlo vyrobené v roce 2011 dříve sloužilo pachatelům trestné činnosti, při čemž najelo přibližně 2 tisíce kilometrů. Jeho maximální rychlost je 326 km/h a úpravy vyšly na 340 tisíc.

Vozidlo je ve zvláštním barevném provedení (priorita viditelného dohledu, původní barva vozidla byla červená), vybaveno kamerovým systémem, radiostanicí, zvláštním výstražným světlem a nápisovým displejem. Součástí výbavy bude pistolový měřič rychlosti.
Vstupní náklady na zprovoznění vozidla (vozidlo bylo uskladněno 10 let) byly 130 000 Kč s DPH. Cena servisu na rok 2022 cca 25 000,- Kč s DPH.

„Vozidlo bude sloužit na celorepublikovém útvaru a počítáme s jeho nasazením proti těm nejagresivnějším pirátům českých silnic. Jeho potenciál můžeme využít i při pronásledování odcizených vozidel, která přes naše území projíždějí do sousedních zemí. Škála úkolů, které vozidlo bude plnit, je skutečně široká,“ uvádí ředitel služby dopravní policie plk. Jiří Zlý.

Vůz najde využití při boji s mezinárodními ilegálními závody. Policie ví o zhruba třiceti takových akcí ročně, které mají trasu i přes území ČR. V těchto případech se jedná o obdobná vozidla s extrémním výkonem, kterým nemohou plně konkurovat běžná hlídková vozidla. Dále také při dohledu v místech hlášených tuningových srazů a v rámci preventivních aktivit.

Obdobná vozidla jsou využívána i zahraničními bezpečnostními sbory v Itálii, Německu nebo Velká Británii. Vozidlo bude využíváno Speciálním oddělením dohledu Čechy s celorepublikovou působností a řízeno jen speciálně vyškolenými policisty.

Jen v minulém roce zabavila policie necelých 900 vozidel, z nichž drtivá většina je následně prodána a z výnosů je pak saturována pachatelem způsobená škoda. Některé vozidla si policie ponechává pro plnění služebních úkolů. Zabavených vozidel, která pocházela z trestné činnosti má policie ve službě stovky a slouží k potírání závažné trestné činnosti po celé České republice.

ZDROJ: zdopravy.cz

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, spustila nový portál pro odvětví dopravy, který na jednom místě a ve snadno čitelném formátu shromažďuje klíčové informace o uplatňování pravidel balíčku mobility 1 v celé EU. Tato iniciativa IRU umožní provozovatelům osobní a nákladní dopravy a dalším aktérům v odvětví sledovat nejnovější vývoj právních, praktických a provozních aspektů nových pravidel na úrovni EU i jednotlivých států. Většina sekcí portálu je veřejně přístupná, některé oblasti jsou vyhrazeny pro členy IRU.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů IRU při EU Raluca Marianová uvedla: "IRU a její členové v posledních letech neustále naléhali na orgány, aby objasnily a interpretovaly pravidla balíčku mobility č. 1 tak, aby je dopravní společnosti mohly pochopit a plně dodržovat. Tento nový portál sdružuje vše na jednom místě. Usnadní a urychlí vyhledávání klíčových informací a přiblíží zákony těm, kteří je musí uplatňovat. Budeme jej průběžně aktualizovat o nové informace a vysvětlení od orgánů EU a vnitrostátních orgánů, jak bude pokračovat naše práce na prosazování našich zájmů."

Téměř před dvěma lety, v srpnu 2020, přijali zákonodárci EU po čtyřech letech intenzivních jednání nejkomplexnější balíček sociálních pravidel a pravidel pro přístup na trh v silniční dopravě, tzv. balíček mobility 1. Nová ustanovení začala platit postupně, přičemž zásadní změny platí od letošního roku.

Od přijetí balíčku měla IRU vedoucí hlas při diskusích s příslušnými zúčastněnými stranami a institucemi EU, shromažďovala obavy a žádosti o vysvětlení ze strany odvětví a podněcovala orgány EU k oficiálnímu výkladu nových pravidel.

Po dvou letech, kdy většina návrhů balíčku mobility č. 1 vstoupila v platnost, jsou oficiální vysvětlení pravidel, včetně konkrétních podmínek členských států pro vysílání řidičů, odměňování vyslaných řidičů a dalších relevantních informací, roztroušena na různých místech.

Tento nový portál s jednotným designem vše shromažďuje, obsahuje zdroje, aktuální informace, mapy a odkazy ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou: pravidla pro dobu řízení a odpočinku a tachografy; vysílání řidičů; přístup k povolání a přístup na trh silniční nákladní dopravy. K dispozici jsou také aktuální výše odměn pro vysílané řidiče nákladní dopravy.

ZDROJ: dnoviny.cz

© 2009 - 2021 TruckAlliance s.r.o. Created by RAAi.