eNews

Každý článek nabitý radami a novinkami, tipy od zkušených logistiků, nákupčích, speditérů i řidičů.

České firmy pomáhají Ukrajině všemi možnými způsoby. Přepravní společnosti vozí materiál na Ukrajinu nebo k jejím hranicím.

Současná situace na Ukrajině vzbudila obrovskou vlnu solidarity mezi Čechy. Nejvítanějšími věcmi jsou zdravotnický materiál a neprošlé léky. Ukrajinská ambasáda v Praze dále informovala, že potřebuje spacáky, karimatky, hygienu pro ženy a děti. Sběrná místa však odebírají i teplé oblečení, nabité powerbanky, mobily, světla či bedny na uskladnění darovaných věcí. Některé sbírky se specializují na pomoc převážně matkám a dětem, které naleznou azyl přímo v Česku, jiné pak odváží darované věci přímo na Ukrajinu nebo k jejím hranicím.

Přestože řada přepravních a logistických společností nechce zveřejňovat objem a formu svojí pomoci (často jde o značné nasazení techniky, lidí i dary finančních prostředků) z obav před tím, aby nebyly podezírány z toho, že se zviditelňují na neštěstí obětí války, jsme toho názoru, že zveřejňování i dílčích forem pomoci jednotlivých firem má svůj smysl – může inspirovat k pomoci další subjekty, firmy i jednotlivce.

Pošta bez hranic nasadila dodávky

Do pomoci se vložily i firmy, které organizují finanční a materiální sbírky, nebo nabízejí ubytování pro rodiny, které musely utéct ze strachu o své životy. Například ve Zlíně vzniklo nové sběrné místo, konkrétně v Laser game v PSG aréně na Březnické ulici. „Jelikož jsme se Zlína, tak objíždíme místa především ve Zlínském kraji (ale i třeba v Praze) a svážíme je na nádraží do Bohumína, případně kamkoliv je potřeba. Ale můžeme vypravit auta odkudkoliv, mění se to zde dne na den. Svážíme sběrná místa, a budeme jezdit tak dlouho, dokud lidé budou přicházet se materiálem. Počítáme, že dodávek odjedou desítky, ale můžeme se jakkoliv přizpůsobit,“ uvádí David Polášek ze společnosti Pošta bez hranic, která pomáhá zejména e-shopům doručovat zásilky do zahraničí.

Jedním z důležitých faktorů v současné době je i včasné doručení nezbytných věci. I zde platí heslo „rychlá pomoc dvojí pomoc“. „Používáme hlavní auta naší flotily - Volkswagen Crafter s prodlouženým rozvorem, abychom dali do dodávky co nejvíce materiálu. Zároveň je to typ auta, který může řídit každý řidič skupiny B, což nám dává větší flexibilitu. Zatím si vystačíme se zhruba pěti dodávkami, které točíme. O víkendu jsme jezdili přes den, večer, i v noci. Přes týden budeme jezdit převážně večer a v noci, “ představuje možnosti David Polášek.

Budeme jezdit, dokud bude třeba

Náročné je to především komunikačně a organizačně. Často se mění čas, místo i množství nákladu, ale to k takovým situacím patří. „Většinou víme jen, kam jedeme a komu se máme na místě ozvat. A ono to stačí. Sběrná místa i lidé kolem vlaků jsou výborně disciplinovaní, klidní, ale rychlí a je na ně spoleh. Svážíme více sběrných míst. Dokud budou fungovat, my budeme jezdit,“ uvádí David Polášek.

Zapojily se i e-shopy s vojenským vybavením (Frogtac) a obalovým materiálem (Frogpack). Frogtac dodal mino taktickou obuv, nosiče balistických plátů, opasky, chrániče, uniformy, zimní vybavení a připravuje balistické pláty ke kompletizaci. „Vše je ve spolupráci s organizací Vlčí máky. Frogpack dodal obalové materiály a balicí techniku, aby náklad dorazil v pořádku až na Ukrajinu,“ potvrdil David Polášek z Pošty bez hranic.

Některé firmy se rozhodly nabídnout Ukrajincům práci. Jedná se většinou společnosti, kde dlouhodobě se nedaří najít dostatek vhodných zaměstnanců. „Pokud se k nám budou hlásit, rádi je uvítáme. Máme i pozice, kde jazyková bariéra buď nehraje roli, nebo si vystačíme s angličtinou,“ dodává David Polášek.

Ukrajinská ambasáda uvedla, že ocení zejména finanční pomoc. Lidé mohou poslat peníze buď bankovním převodem nebo i DMS zprávami. Dobročinné sbírky organizuje například ADRA, Červený kříž, Člověk v tísni, Potravinová banka či už zmíněná ukrajinská ambasáda. „Nemáme zatím konkrétní částku, ale počítáme s tím, že celá akce nás vyjde na nižší statisíce,“ naznačuje objem finanční pomoci David Polášek.

ZDROJ: logistika.ekonom.cz

Logistická společnost nasadila ve slovenském Zavaru u Trnavy na inventuru skladu drony. V první fázi zajistí drony inventarizaci skladových zásob na zhruba třetině plochy objektu s celkovou plochou 10 000 m2 pro klienta z oblasti automobilového průmyslu.

Spolupráci s dodavatelem dronů, společností Airvolute, zahájilo GEFCO v srpnu 2021. „Jsme členem Industry Innovation Clusteru, kde jsme se s firmou Airvolute potkali poprvé v době, kdy jsme automatizaci inventur plánovali. Poptali jsme i další firmy, klíčová pro naše definitivní rozhodnutí byla nejen cena, ale i fakt, že jde o slovenskou firmu úzce spolupracující se Slovenskou Technickou univerzitou,“ popisuje Zuzana Tryzňová, Innovation Manager společnosti GEFCO důvody výběru slovenského start-upu. Ten v průběhu první fáze připravil speciální ovládací software pro pohyb dronů ve skladech, který zkoušel v modelovém prostředí.

První zkoušky v reálném skladu v Zavaru proběhly v průběhu září a října 2021, ostrý provoz se zahájil na konci roku 2021 jen na části skladovací plochy. Po dvou měsících se inventury pomocí dronů rozšířily na celý areál. V úvodní fázi po spuštění stroje monitorují zásobu baterií. „Jde o produkty čínského výrobce, kterých držíme na skladu poměrně velkou zásobu. Je to zboží se standardizovaným označením, ideální pro odstartování automatizace procesu,“ říká Zuzana Tryzňová.

Drony zrychlí inventarizaci a zvýší bezpečnost práce

Ze Zavaru se inventury skladů pomocí dronů rozšíří i na sousední objekt a dále pak do skladů v Nitře. Další slovenské i české objekty budou následovat. „Inventarizace skladových zásob aktuálně provádí zaměstnanec v kleci vysokozdvižného vozíku. Jde tedy o poměrně nebezpečnou a zdlouhavou činnost,“ uvádí Zuzana Tryznová. Společnost v celém skladu provádí inventuru jednou ročně, parciální inventarizace jednotlivých sektorů ale probíhá v měsíční frekvenci a jsou na ni nasazováni extra zaměstnanci. Drony tuto činnost zajistí v průběhu přestávek, v noci a o víkendech. Dojde tak především k úspoře času a urychlení celého procesu.

První fáze procesu je poloautomatická. Pracovník má k dispozici aplikaci pro ovládání dronu, v té si označí oblast, v níž chce inventury provádět. Následně umístí dron na startovací pozici před regálem a spustí inventarizaci. Od tohoto momentu je již proces plně automatický. Dron snímá etikety zboží a porovnává nasnímané položky s daty v systému.

„Vzhledem k tomu, že proces neběží kontinuálně, nekalkulujeme s úsporou v podobě pracovních sil jako takových, ale spíše s urychlením procesu. Drony plánujeme využívat též na plochách, kde skladujeme vozy. Mluvím o rozměrech v řádu desítek hektarů, kde je inventarizace lidskou silou extrémně časově náročná,“ komentuje Aleksander Raczynski, generální ředitel GEFCO pro Slovensko, Česko a Maďarsko.

Inventarizaci skladových zásob pomocí dronů vnímají zástupci společnosti Airvolute jen jako začátek, protože tyto stroje mají velký potenciál i pro nasazení na další úkony. Například právě v bateriovém skladu mohou drony automaticky kontrolovat teplotu baterií pomoci termo-kamery a tím účinně předcházet vzniku požáru. Dalším příkladem pak je rychlý přesun materiálu na výrobní linku v režimu Just in Sequence v případě chyby vyskladnění.

ZDROJ: transport-logistika.cz

Rada hlavního města Prahy schválila projekt Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) na dlouhodobé testování autobusu na vodíkový pohon, i jeho financování a uzavření memoranda o spolupráci při realizaci tohoto projektu mezi hl. m. Prahou, DPP a firmami Orlen Unipetrol RPA a Škoda Electric ze skupiny Škoda Transportation. DPP plánuje vodíkový autobus nasazovat na linku 170, zahájení testování předpokládá letos ve druhém pololetí a potrvá dva roky.

Na základě memoranda o spolupráci při realizaci projektu testování autobusu na vodíkový pohon v pražské MHD, které dnes schválila RHMP, bude úkolem hl. m. Prahy zajistit koordinaci a podílet se na přípravě technické dokumentace. Škoda Electric zajistí technické řešení a homologaci vozidla na vodíkový pohon ve specifikaci dle standardů kvality PID a vozidlo zapůjčí DPP, který jej bude po celou dobu projektu provozovat. Společnost Orlen Unipetrol RPA zajistí provoz plnící vodíkové stanice v Praze v ulici K Barrandovu a plnění vodíku do testovacího autobusu v potřebném objemu. Cílem dlouhodobého testování je prověřit provozní i technické parametry vozidla v různých ročních obdobích.

Autobus na vodíkový pohon – testování na lince 170

S ohledem na zatím velmi vysoké investiční i provozní náklady vodíkových autobusů, technické limity i dosud nedořešené legislativní podmínky plánuje DPP v první fázi realizovat dlouhodobý testovací provoz jednoho vodíkového autobusu. Vytipoval pro něj linku 170 Pražská čtvrť – Jižní Město, která zajišťuje tangenciální spojení barrandovského sídliště s oblastí Jižního Města. Základními kritérii pro výběr linky byla délka linky (40 km pro jeden oběh), kopcovitý profil (typický pro řadu pražských autobusových linek), standardní typ vozu (12 metrů) a v neposlední řadě vedení trasy v blízkosti připravované první veřejné vodíkové plnicí stanice na území hl. m. Prahy v ulici K Barrandovu. Domovskou garáží vozidla bude Kačerov, plnění vodíku bude probíhat během některé z provozních přestávek přejezdem z konečné zastávky Pražská čtvrť.

DPP předpokládá zahájení testování autobusu na vodíkový pohon letos ve druhém pololetí s ohledem na dostupnost autobusu, administrativní i technickou přípravu testovacího provozu. Testování bude probíhat 24 měsíců. DPP předpokládá průměrný roční nájezd zkušebního vozidla cca 50 tisíc kilometrů. Při odhadované spotřebě 10 kilogramů vodíku na 100 kilometrů a predikované ceně vodíku cca 300 korun za kilogram vodíku, DPP předpokládá vícenáklady na testování vozidla cca 1,9 – 2 miliony korun ročně ve srovnání s naftovým autobusem.

Nejnákladnější „čistá“ technologie

Vodíková technologie je díky postupnému vývoji a různým ověřovacím projektům technicky použitelnou alternativou pro pohon autobusů. V rámci nízkoemisních a bezemisních alternativ se však jedná zatím o nejdražší variantu. Pořizovací náklady na vozidlo jsou oproti referenčnímu naftovému autobusu přibližně čtyřnásobné a další významné investiční náklady představuje vybudování vodíkové plnicí stanice. Provozní náklady jsou pak zhruba dvojnásobné než u referenčního naftového autobusu, a to zejména s ohledem na náklady na výrobu a transport vodíku, nutnost výměny palivových článků během životnosti vozidel a náročnější údržbu kvůli doplněné technologii vysokotlakého plynového zařízení. Z technického hlediska navíc dostupné vodíkové autobusy ještě nedosahují parametrů naftových autobusů, tržní nabídka je dosud jen v segmentu autobusů standardní délky (12 metrů) a dojezdy vozidel na jedno naplnění vodíkových nádrží činí v městském provozu cca 300 km oproti běžnému dojezdu 500–600 kilometrů u naftových autobusů. Výhodou vodíkového řešení je lokálně bezemisní provoz, a také provozní nezávislost vozidla na napájecí nebo nabíjecí infrastruktuře. Na elektrické infrastruktuře však může být závislá výroba, stlačování a plnění vodíku.

ZDROJ: transport-logistika.cz

© 2009 - 2021 TruckAlliance s.r.o. Created by RAAi.